Profesjonell prokrastinerer

Hei, jeg heter Mia og jeg er en profesjonell prokrastinerer. Jeg kunne antakelig skrevet en bok om det, men – som sagt – jeg behersker til fulle kunsten i å sitte på hendene. I stedet leser jeg om det. Med en blanding av snerrende forakt og klynkende selvmedlidenhet klikker jeg på nettartikler om skrivesperre, deadliner og selvdisiplin.…

Professional procrastinator

Hello, I’m Mia and I’m a professional procrastinator. I could probably write a book on the subject, but – like I said – I’m fully mastering the art of sitting on one’s hands. Instead, I read about it. In a combination of sneering disdain and whimpering self-pity I browse online articles on writer’s block, deadlines and…